Eriksgatan 64, 261 33 Landskrona
tel. 0418 - 204 16

E-post: landskrona@katolskakyrkan.se


Hans eminens Anders kardinal Arborelius OCD biskop av Stockholm


I Landskrona hette den katolska kyrkan som byggdes och stod färdig år 1420 Johannis Baptistae. Den var nästan lika stor som Lunds Domkyrka. Reformationen genomfördes i Danmark år 1536 och därmed blev kyrkan Luthersk. Kyrkan lades under staten och blev senare den Svenska Kyrkan. Kyrkobyggnaden började rivas under 1752 och under 1780 var den totalt nedriven. I Johannis Baptistae firades den sista gudstjänsten den 9 augusti 1755. Den svenska Sofia Albertina -kyrkan byggdes delvis av material från den gamla kyrkan. Johannis Baptistae var belägen intill den nuvarande katolska kyrkan och grunden finns fortfarande kvar. På sommaren firas ekumenisk gudstjänst på platsen för kyrkoruinen.

Johannes Döparens katolska församling

Johannes Döparens katolska församling har utvecklats från att på 1940-talet varit en kapellförsamling till S:t Clemens i Helsingborg till en växande självständig, idag med ca 1000 medlemmar. Oblatordens missionärer OMI, som kyrkoherden tillhör, började verka i Landskrona år 1971. Till en början firade man mässor i olika lokaler bl.a. i en villa på Midhemsvägen. År 1980 fick man egen församlingsstatus. Johannes Döparens nuvarande kyrka byggdes av Metodistförsamlingen under år1905 och hette då Betelkyrkan. År 1994 lade de ner sin verksamhet i staden. Den då 90 år gamla kyrkobyggnaden fick efter inköp och övertagande genomgå en större ombyggnad och renovering. Det blev åter en Johannes Döparens kyrka i Landskrona den 10 mars 1995, nära 250 år efter Johannis Baptistas rivning på 1700-talet. Invigningen förrättades av dåvarande biskopen Hubertus Brandenburg.

Kyrkan idag

År 2006 blev en större invändig renovering nödvändig och kyrkorummet fick sitt nuvarande utseende. I det vackra nygotiska kyrkorummet, finns 14 målningar av konstnären Erik Olson från Halmstadsgruppen. Målningarna är skänkta av konstnärens dotter Viveka Bosson genom stiftelsen. De tavlor som tilldrar sig den största uppmärksamheten är en unik Mariabild med symbolik av Marias smärtor och den Lauretanska litanian till Maria. Många fäster sig också vid Erik Olsons tolkning av svarta Madonnana från Czestochowa, Polen. Koret har vid sidan av krucifixet en Mariaskulptur med Jesusbarnet till vänster och församlingens och Landskrona Stads skyddspatron Johannes Döparen som skulptur till höger. Den 25 juni 2006 välsignades det nytillkomna i kyrkan av vår nuvarande biskop Anders Arborelius OCD. Inom Landskrona finns också två Karmelkloster.